HOLODOM

OKNÁ A VSTUPNÉ VCHODOVÉ DVERE

 • Viacero typov okien, zasklených stien a dverí
 • Okná a zasklené steny zasklené izolačným trojsklom s výplňou z číreho skla Uw = 0,85 W/m2K
 • Vstupné dvere plastové so súčiniteľom prechodu tepla max Uw = 1,00 W/m2K
 • Typ: fixné, otváravé, otváravo-sklápacie
 • Druh: plastové, 6 komorové
 • Farba: exteriérovej časti Prismatic, interiérová časť biela
 • Parapety exteriérové: poplastovaný plech
 • Parapety interiérové: plastové

ZÁDVERIE

 • Steny povrchová úprava: vápenno-cementová/sadrová omietka
 • Strop: sadrokartónový podhľad
 • Podlaha: bez podlahových krytín
 • Elektroroinštalácie: osadené vypínače a zásuvky
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla pre svietidlo/svietidlá

OBYTNÉ IZBY

 • Steny povrchová úprava: vápenno-cementová/sadrová omietka
 • Strop: sadrokartónový podhľad, v obývacej miestnosti variant otvorenej konštrukcie s priznaným väzníkovým krovom
 • Podlaha: bez podlahových krytín
 • Elektroroinštalácie: osadené vypínače a zásuvky
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla pre svietidlo

KUCHYŇA

 • Steny povrchová úprava: vápenno-cementová/sadrová omietka
 • Strop: sadrokartónový podhľad
 • Podlaha: bez podlahových krytín
 • Vývod teplej a studenej vody pre drez
 • Vývod studenej vody pre umývačku riadu
 • Elektrická zásuvka pre umývačku riadu
 • Elektrické zásuvky na spotrebiče
 • Príprava na montáž digestora
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla na svietidlo/svietidlá

KÚPEĽŇA

 • Elektroroinštalácie: osadené vypínače a zásuvky
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla pre svietidlo/príprava pre svietidlá
 • Vývod vody pre pračku (studená voda)
 • Príprava na odpady pre sanitu
 • Prípojky teplej, studenej, úžitkovej vody

WC

 • Steny: vápenno-cementová/sadrová omietka
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla pre svietidlo/svietidlá
 • Príprava na odvetrávanie cez ventilátor (na časový spínač)

TERASA / VSTUP

 • Terasové dvere: plastové otváravé
 • Elektrické rozvody do vonkajšieho prostredia: na terase a pri vstupe

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV V INTERIÉRI

 • Vápenno-cementová alebo sadrová omietka, na úpravu stien
 • Sadrokartónové podhľady ako strop

VONKAJŚIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A PODHĽADOV

 • Tenkovrstvá ušľachtilá silikónová omietka na vonkajšie povrchy kontaktného zatepľovacieho systému v odtieňoch podľa farebného riešenia

ZÁHRADA

 • Terasové dvere: plastové
 • Elektrické rozvody a príprava pre osvetlenie do vonkajšieho prostredia
 • Terénne úpravy: hrubé terénne úpravy

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA DOMOV

VYKUROVANIE, PRÍPRAVA TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

 • Každý dom má vlastný zdroj ohrevu vykurovacej a TÚV v súlade s požiadavkami na energetickú hospodárnosť budovy s takmer nulovou spotrebou energie - A0 (tepelné čerpadlo vzduch-voda)
 • Vykurovanie izieb je zabezpečené veľkoplošným sálavým podlahovým vykurovaním, v kúpeľni s predprípravou na rebríkový radiátor
 • Jednoprieduchové komínové teleso      

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • Meranie spotreby je zabezpečené elektromerom
 • Svietidlá: (ukončenie kábla pre svietidlá, predpríprava pre osvetlenie)
 • Zásuvkové a svetelné okruhy vrátane zásuviek a spínačov bez dodávky svietidiel
 • Predpríprava pre elektrospotrebiče (chladničku, práčku, digestor, sporák)
 • Predpríprava na svietidlá na terase a exteriérová zásuvka pri vstupe
 • Elektroinštalácie k tepelnému čerpadlu a prípadne k domovej ČOV

VZDUCHOTECHNIKA

 • Predpríprava vzduchotechnického napojenia kuchynského digestora
 • Predpríprava pre nútené vetranie toalety axiálnym ventilátorom s dobehom

SYSTÉM NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY

 • Dom je vybavený systémom na zachytávanie dažďovej vody

STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

VÝKOPY

 • Stavebné jamy jednotlivých objektov hĺbené vo svahovitom teréne
 • Výkopy hĺbené stavebnými mechanizmami
 • Zabezpečenie stien výkopu pažením alt.svahovaním

KONŠTRUKCIE

 • Základové konštrukcie objektu tvoria základové pásy z betónu triedy C16/20 s podkladovým betónom triedy C16/20 hr. 150mm
 • Zvislé nosné konštrukcie tvoria nosné murivo z pórobetónu hr. 300 mm
 • Zabezpečenie stability budovy železobetónovým stužujúcim vencom z betónu triedy C25/30

STRECHA

 • Klasická dvojplášťová šikmá strecha, typ sedlová
 • Väzníkový krov
 • Strešná krytina: ťažká strešná betónová krytina

PRIEČKY A DELIACE KONŠTRUKCIE

 • Priestory sú delené pomocou murovaných priečok z porobetónových tvárnic hrúbky 100 a 150 mm

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

 • Obvodový plášť objektu pozostáva z nosného porobetónového muriva hr. 300 mm a z vonkajšej strany s aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému
 • Tepelná izolácia na báze expandovaného polystyrénu hrúbky 160 mm
 • Sokel je po obvode zateplený extrudovaným polystyrénom hrúbku 80 mm
 • Izolácia objektov proti zemnej vlhkosti a radónu tvorená hydroizoláciou z PVC fólie
 • Hlavný hydroizolačný systém strešného plášťa plochej strechy a terás tvorí hydroizolácia z PVC fólie

TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLÁCIE

 • Horizontálne zateplenie medzi stropnými trámami Minerálna vlna 360 mm
 • Zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom z expandovaného polystyrénu hrúbky 150mm
 • Podlaha na teréne zateplená podlahovým polystyrénom v celkovej hrúbke 120 mm

PODLAHY

 • Podlahy v dome budú prevedené po cementový poter zohľadňujúci hrúbku finálnej nášľapnej vrstvy s vyrovnaním v hrúbke do 10 mm.
 • OCHRANA PROTI KORÓZII
 • Všetky exteriérové aj interiérové oceľové prvky budú chránené proti korózii náterom

KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

 • Materiál pre zhotovenie klampiarskych prvkov je poplastovaný plech